แพนอะเพซ
แพนอะเพซ
แพนอะเพซ
ขั้นตอนการรับผลิตเสื้อผ้า

ขั้นตอนการรับผลิตเสื้อผ้า ที่คุณควรรู้

ธุรกิจรับผลิตเสื้อผ้า คือ ธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ที่อยากเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวอย่างการขายเสื้อผ้า แต่ยังไม่พร้อมลงทุนสร้างโรงงานผลิตเสื้อผ้าเป็นของตนเอง จึงเลือกใช้บริการจากตัวแทนที่ผลิตเสื้อแทนเหล่านี้ เพื่อให้สามารถเริ่มทำธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าได้ทันที อีกทั้งยังมีข้อดีที่ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ เพราะเจ้าของกิจการก็จะได้ลองตลาดก่อนลงทุนสูง ช่วยให้ทราบความต้องการของลูกค้า และช่องทางในการทำตลาดว่าคุ้มค่าหรือไหมก่อนลงทุนสร้างโรงงานเป็นของตนเองได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดี การทำความเข้าใจในงานผลิตเสื้อผ้าให้ดีเสียก่อน ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้ดีมากยิ่งขึ้น จึงขอแนะนำขั้นตอนการจ้างผู้ผลิตเสื้อตามรายละเอียดดังนี้

  1. ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดเสื้อผ้าที่ต้องการให้ครบถ้วน ถือเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่ส่งผลต่อคุณภาพสินค้าที่ทางผู้ประกอบการต้องการจัดจำหน่ายโดยตรง ผู้ประกอบการต้องวางแผนให้ดีก่อนว่าต้องการได้สินค้าเป็นเสื้อยืด ชุดเดรส เสื้อกีฬา เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต ชุดยูนิฟอร์ม เสื้อแบบไซส์พิเศษ ชุดฟอร์มบริษัท หรือเสื้อแบบอื่น ๆ ให้ชัดเจน การแจ้งงานที่ชัดเจนจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการรับงานของผู้ผลิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

  2. ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าที่ต้องการได้อย่างชัดเจน อาทิเช่นเนื้อผ้าแบบไหนที่ต้องการ สีสันแบบใดมี่ต้องการ หรือต้องการใส่เอกลักษณ์ในเสื้อผ้าที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้หากลูกค้ายังไม่มีประสบการณ์อาจระบุให้ชัดเจนได้ยาก แนะนำให้บอกเป็นคุณสมบัติที่ต้องการแทนก็ได้ ยกตัวเช่นอยากได้เนื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดี ทนทานต่อการใช้งานไม่หด ไม่ย้วยง่าย หรือรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นแบบขายส่ง หรือขายปลีก เป็นต้น

  3. ลูกค้าต้องพิจารณารายละเอียดการตกแต่งที่ต้องการ ในปัจจุบันความสามารถของผู้รับผลิตเสื้อผ้านั้นจะมีการปรับเพิ่มตามเทคโนโลยีการผลิตเสื้อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างลายสกรีน หรือลายปักเสื้อผ้าที่มีความละเอียด และคมชัดมาขึ้น แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงตามไปด้วย หากลูกค้าไม่แน่ใจแนะนำว่าควรส่งลวดลายของเสื้อผ้าที่ต้องการให้โรงงานตรวจสอบดูก่อน เพื่อประเมินงบประมาณที่จำเป็น หรือตรวจสอบก่อนว่าลายสกรีนนั้นเหมาะกับเทคนิคการผลิตใด ทั้งการสกรีนลายแบบจม การสกรีนลายแบบลอย หรืองานปักลายเป็นต้น และแต่ละเทคนิคยังเหมาะสมกับเนื้อผ้าที่แตกต่างกันอีกด้วย

  4. การประเมินราคา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ คือปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ดังนั้นเมื่อทราบรายละเอียดทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการแล้ว ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเนื้อผ้า ลายสกรีน จำนวนเสื้อผ้า และวันที่ต้องการสินค้า จากนั้นทางผู้ผลิตเสื้อผ้าก็จะประเมินราคามานำเสนอให้ลูกค้าพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งโดยมากจำนวนและระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะส่งผลต่อราคาของสินค้าโดยตรง จึงแนะนำว่าลูกค้าควรเตรียมพิจารณารายละเอียดที่ส่งผลต่อราคาเหล่านี้ให้ดี และลูกค้ายังควรพิจารณาถึงการวางค่ามัดจำในการดำเนินการให้ดีด้วย โดยเฉพาะในกรณีเป็นลูกค้าใหม่ ทางโรงงานจะต้องขอมัดจำเพื่อรับรองว่าลูกค้าต้องการสินค้านั้นจริง และการดำเนินงานในส่วนนี้ควรมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเอกสารที่ชัดเจน ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการทำงานต่อไป

  5. การทำแพทเทิร์น หรือเสื้อตัวอย่าง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน ผู้ที่ผลิตเสื้อส่วนใหญ่จะมีการทำแพทเทิร์นหรือตัวอย่างสินค้าให้ลูกค้าพิจารณาก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการผลิต รายละเอียดส่วนนี้ถือว่าจำเป็นมากโดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าต้องการเสื้อผ้าในปริมาณมาก ๆ ที่หากเกิดข้อผิดพลาดก็จะสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าที่สูงมากได้ และเมื่อลูกค้าได้แพทเทิร์นหรือตัวอย่างเสื้อผ้ามาแล้ว ควรตรวจสอบว่าตรงตามความต้องการอย่างแท้จริงหรือไม่ ทั้งสีสันของเสื้อผ้า รูปทรง ลักษณะของเนื้อผ้า และลวดลายตกแต่งต่าง ๆ หากพบข้อผิดพลาดควรรีบแจ้งเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

  6. ขั้นตอนการผลิต ระยะเวลาในการผลิตของผู้รับผลิตเสื้อผ้าแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคิวงานของผู้ผลิตในขณะนั้น จำนวนสินค้าที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรายละเอียดการแก้ไขสินค้าในระหว่างการผลิตอีกด้วย แต่ผู้ผลิตที่ดีจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพในทุก ๆ ขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่เริ่มรับวัตถุดิบเนื้อผ้า การขึ้นรูป มาจนสำเร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้มั่นใจว่าเสื้อผ้าทุก ๆ ตัวที่ผลิตขึ้นมานั้นมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด

  7. ขั้นตอนการบรรจุและส่งมอบสินค้า การบรรจุสินค้าที่ดีจะช่วยรักษาให้เสื้อผ้าที่ลูกค้าต้องการยังคงมีคุณภาพที่ดีจนกว่าจะนำไปใช้งาน ดังนั้นผู้ผลิตที่ดีจะต้องใส่ใจดูแลขั้นตอนการบรรจุและส่งมอบสินค้าด้วย อีกทั้งยังต้องรักษาระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าให้ตรงตามที่ได้ทำการตกลงกับลูกค้าเอาไว้ด้วย เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเสื้อผ้าที่สั่งผลิตไปใช้งานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป


ในทุก ๆ ขั้นตอนของผู้
ผลิตเสื้อผ้านั้นล้วนส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า หรือเสื้อผ้าที่ลูกค้าต้องการโดยตรง ดังนั้นแนะนำว่าลูกค้าควรทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ให้ครบถ้วน หรือหากมีข้อสงสัยใด ๆ ควรแจ้งให้ผู้รับผลิตเสื้อทราบทันที เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน หรือหารายละเอียดที่จำเป็นมาอธิบายเพิ่มเติม เพราะนอกจากจะช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการแล้ว ยังอาจช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมงบประมาณในการจัดทำเสื้อผ้าที่ต้องการได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอีกด้วย